Banner_subpages
Specjalizacje

Prawo administracyjne i postępowania sądowoadministracyjne

SPCG świadczy pomoc prawną, zarówno w zakresie doradztwa w obszarze prawa administracyjnego materialnego, jak i reprezentowania Klientów w postępowaniu administracyjnym. Do dziedzin prawa administracyjnego, w których SPCG posiada największe doświadczenie, należą:

  • prawo budowlane wraz z regulacją dotyczącą wyrobów budowlanych;
  • prawo zagospodarowania przestrzennego;
  • prawo ochrony środowiska wraz z gospodarką odpadami;
  • prawo regulujące wydawanie koncesji i zezwoleń, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • prawo podatkowe.

Prawnicy SPCG doradzają klientom w realizacji zamierzeń budowlanych w aspekcie prawa administracyjnego, co obejmuje zarówno analizę istniejących zapisów planów miejscowych pod kątem możliwości realizacji planowanej inwestycji, jak i reprezentowanie w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego a także pozwoleń na budowę, czy też pozwoleń na użytkowanie. SPCG reprezentowało klientów w wielu procedurach uchwalania planu miejscowego, jego zmiany a także uczestniczyło w sporach związanych z uchwaleniem przepisów prawa miejscowego. Do klientów SPCG należą zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i podmioty samorządu terytorialnego.

Kancelaria SPCG posiada duże doświadczenie w doradztwie przy realizacji inwestycji liniowych, w tym w szczególności drogowych. W tym zakresie SPCG doradzało zarówno inwestorom i organom samorządowym, jak i podmiotom instytucjonalnym, których interes prawny narusza realizacja danej inwestycji.

Z zagadnieniami realizacji inwestycji wiążą się także aspekty ochrony środowiska. W tym zakresie SPCG zebrała bogate doświadczenie, w szczególności w zakresie regulacji dotyczącej wydawania decyzji obejmującej środowiskowe uwarunkowania zgód na realizację inwestycji.

SPCG wspomaga swoich klientów w uzyskiwaniu wszelkich decyzji i pozwoleń w zakresie ochrony środowiska, koniecznych dla podjęcia i prowadzenia działalności, szczególnie w nowo wybudowanych zakładach produkcyjnych, włączając w to także uzyskiwanie pozwoleń zintegrowanych.

Do klientów SPCG należą znaczący producenci materiałów budowlanych, stąd SPCG posiada duże doświadczenie w zakresie regulacji dotyczącej dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu. Prawnicy SPCG reprezentują klientów w sporach z właściwymi organami, w tym organami nadzoru budowlanego.

SPCG reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzących do uzyskania zezwoleń lub koncesji koniecznych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Poza postępowaniami w sprawie uzyskania koncesji dla przedsiębiorstw energetycznych oraz zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, SPCG wspiera klientów w uzyskaniu m.in. pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony mienia i osób, handlu alkoholem, w tym handlu hurtowego oraz wszelkich innych.

Zespół SPCG zajmujący się prawem administracyjnym uczestniczy także w imieniu klientów w postępowaniach sądowoadministracyjnych, zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk