Banner_subpages
Specjalizacje

Prawo ochrony środowiska

SPCG świadczy usługi doradztwa w zakresie prawnych aspektów ocen oddziaływania na środowisko. W zakresie prawa ochrony środowiska doświadczenie SPCG obejmuje
w szczególności:

  • doradztwo przy projektach inwestycyjnych z uwzględnieniem wymagań wynikających z polskich i unijnych przepisów w przedmiocie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z planowaniem przestrzennym oraz obszarami chronionymi, w tym obszarami objętymi programem Natura 2000;
  • kompleksowe doradztwo w zakresie wymogów środowiskowych przy transakcjach M&A, w tym przygotowywanie raportów due dilligence obejmujących zagadnienia zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska;
  • doradztwo w zakresie poboru wody oraz ochrony wód przed odprowadzaniem ścieków;
  • doradztwo w zakresie emisji gazów oraz pyłów do atmosfery;
  • doradztwo w zakresie innych immisji środowiskowych, takich jak hałas lub promieniowanie;
  • doradztwo w zakresie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń środowiskowych (pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów, pozwolenia zintegrowane itp.);
  • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami;
  • doradztwo w zakresie wpływu prowadzonej działalności na środowisko;
  • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych przed organami ochrony środowiska oraz postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych w przedmiocie zezwoleń środowiskowych oraz decyzji w przedmiocie zgodności prowadzonej działalności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie ustalenia odpowiedzialności prawnej za naruszenie norm środowiskowych (w tym za tzw. zanieczyszczenia historyczne);
  • opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk