Banner_subpages
Specjalizacje

Opieka zdrowotna

SPCG posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz branży medycznej, w tym:

  • podmiotów leczniczych, prowadzonych w różnej formie prawnej, w tym przedsiębiorców, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  • inwestorów zaangażowanych w prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty zależne.

Prawnicy SPCG świadczą usługi w pełnym zakresie działalności podmiotów branży medycznej, w szczególności zaś w następujących obszarach działalności:

  • proces inwestycyjny (z uwzględnieniem w szczególności doradztwa przy zawarciu szeregu umów związanych z uzyskaniem tytułu prawnego do korzystania ze szpitala oraz przy zawarciu umów związanych z budową nowego budynku szpitala);
  • finansowanie działalności podmiotu leczniczego (w tym finansowanie badań klinicznych, zagadnienia dot. refundacji leków, doradztwo przy zawieraniu i wykonywaniu umów kredytowych, w tym przy ustanowieniu zabezpieczeń);
  • prawne aspekty prowadzenia działalności leczniczej (w tym badań klinicznych);
  • umowy zawierane w ramach bieżącej działalności szpitala;
  • postępowania cywilne (w tym postępowania procesowe, związane z odpowiedzialnością za błędy w sztuce lekarskiej oraz postępowania z zakresu prawa pracy, uwzględniając spory sądowe dotyczące ustawowych podwyżek dla pracowników danego podmiotu);
  • zatrudnienie personelu medycznego (w tym zatrudnienie w ramach umów o świadczenie usług oraz umów o pracę);
  • zamówienia publiczne.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk