Banner_subpages
Specjalizacje

Restrukturyzacja

SPCG posiada doświadczenie przy obsłudze prawnej projektów restrukturyzacyjnych, zarówno na etapie przed, jak i po ogłoszeniu upadłości dłużnika. SPCG doradzała bankom oraz podmiotom niebankowym przy kilku dużych i znaczącej liczbie mniejszych projektów restrukturyzacyjnych, w tym przy restrukturyzacji zadłużenia spółek giełdowych, restrukturyzacji obligacji oraz konwersji zadłużenia na akcje lub udziały. W ramach projektów restrukturyzacyjnych SPCG między innymi sporządzała i oceniała pod kątem prawnym strukturę procesu restrukturyzacji, sporządzała dokumentację umów restrukturyzacyjnych i umów towarzyszących.

Doświadczenie SPCG obejmuje w szczególności:

  • sporządzenie umów restrukturyzacyjnych;
  • doradztwo dla bankowych konsorcjów w związku z restrukturyzacją kredytów konsorcjalnych;
  • przygotowanie i negocjacje umów restrukturyzacyjnych i powiązanych umów zabezpieczeń;
  • przygotowanie i negocjacje umów typu intercreditor agreement;
  • doradztwo w kwestiach związanych z regulacją publicznego obrotu papierami wartościowymi w kontekście restrukturyzacji.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk