Banner_subpages
Specjalizacje

Spory sądowe i arbitrażowe

Jednym z głównych przedmiotów działalności SPCG jest doradztwo i reprezentowanie klientów w sporach sądowych. Prawnicy SPCG posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach cywilnych, tak przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym, jak i przed sądami arbitrażowymi. SPCG z sukcesem występuje i występowała w imieniu klientów w wielu sporach sądowych oraz arbitrażowych.

Doświadczenie SPCG obejmuje w szczególności:

  • spory z zakresu prawa spółek (spory korporacyjne),
  • spory z zakresu prawa cywilnego, w tym spory wynikłe na tle wykonywania wszelkiego rodzaju umów (w tym umów handlowych, umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych, umów dotyczących nieruchomości) oraz spory dotyczące czynów niedozwolonych,
  • spory z zakresu nieuczciwej konkurencji,
  • spory z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów,
  • spory dotyczące ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
  • spory z zakresu prawa pracy.

SPCG świadczy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązywania sporów zarówno w ramach postępowań sądowych, jak i na etapie przedsądowym, doradzając oraz uczestnicząc przy prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód.

SPCG prowadziła wiele głośnych w Polsce postępowań spornych na rzecz klientów m.in. z branży telekomunikacyjnej, budowlanej, przemysłowej, transportowej, handlu, finansów i bankowości, a także obrotu nieruchomościami.


Prawnicy SPCG w szczególności doradzali:

Tesco (Polska) Sp. z o.o.
w sporach sądowych i arbitrażowych z dostawcami towarów związanymi z realizacją kontraktów handlowych i zasadami uczciwej konkurencji, w sporach dotyczących praw własności przemysłowej, a także w sporze sądowym z siecią sklepów dyskontowych w zakresie dopuszczalności stosowania reklamy porównawczej i jej zgodności z zasadami uczciwej konkurencji
Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o.

w sporach arbitrażowych z dostawcami związanymi z realizacją kontraktów handlowych i zasadami uczciwej konkurencji

Makro Cash and Carry Polska S.A.

w sporach sądowych z dostawcą związanych z realizacją kontraktów handlowych i zasadami uczciwej konkurencji

Polska Telefonia Cyfrowa S.A. oraz T-Mobile Deutschland GmbH

w największym sporze korporacyjnym w Polsce, obejmującym liczne postępowania procesowe i nieprocesowe

Socrates Investment S.A.
i Secus Investment Sp. z o.o.

w sporach sądowych dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, w postępowaniach dotyczących przymusowego odkupu i wykupu akcji oraz w sporach w sprawie roszczeń związanych z zamianą akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Pekao S.A., Bank PKO BP S.A., Bank Millennium S.A., Bank BPH S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Plus Bank S.A. oraz dwa inne wiodące banki

w postępowaniu antymonopolowym dotyczącym opłaty interchange (jedno z największych postępowań antymonopolowych w Polsce)

Martifer Polska i Martifer Konstrukcje

w sporach rozliczeniowych związanych z budową Baltic Arena (obecnie: PGE Arena) w Gdańsku

T-Mobile Polska S.A. (dawniej: Polska Telefonia Cyfrowa S.A.)

w postępowaniach administracyjnych i sądowych (w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej) dotyczących znaczącej pozycji rynkowej, nałożenia obowiązków regulacyjnych (w tym w zakresie stawek MTR) oraz w sporach z zakresu prawa konkurencji

Grupie Gerium

w sporach sądowych na tle rozliczeń umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

Wojskowe Zakłady
Mechaniczne S.A.

w sporze z dostawcą komponentów do budowy Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak

Angel City

w sporach arbitrażowych z generalnym wykonawcą dotyczących inwestycji budowlanych w Krakowie

Polimex Mostostal S.A.

w sporach rozliczeniowych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wynikających z budowy autostrady A4

Mota - Engil Central Europe S.A.

w sporach sądowych i arbitrażowych, w tym przed ICC w Paryżu, dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnych

Mostostal Zabrze Holding S.A.

w sporach dotyczących umów kredytowych, zastawów rejestrowych oraz ze skarg pauliańskich

TC Dębica S.A.

w sporach korporacyjnych, w tym w sporach dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych

głównego udziałowca
Gerda Sp. z o.o.

w sporach korporacyjnych, w tym w sporach o prawa do udziałów w spółce, o wyłączenie wspólników, o zwrot dywidend oraz dotyczących zaskarżenia uchwał zgromadzeń wspólników spółki

Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń tego banku i realizacji zabezpieczeń tych roszczeń oraz dotyczących opcji walutowych

Bank Millennium S.A.

w zakresie sporów dotyczących abuzywności klauzul umownych (m.in. spread walutowy) oraz w postępowaniach w sprawie odwołań od decyzji Prezesa UOKiK

PKN Orlen S.A.

w sporach obejmujących roszczenia odszkodowawcze oraz realizację wekslowych i hipotecznych zabezpieczeń roszczeń

Alior Bank S.A.

w zakresie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Uniwersytet Jagielloński

w sporach sądowych z wykonawcą Auditorium Maximum oraz z wykonawcami Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego

ArcelorMittal Poland S.A.

w sporach sądowych z zakresu prawa pracy oraz z zakresu realizacji kontraktów handlowych

Delphi Poland S.A.

w sporach sądowych z zakresu prawa pracy

Veolia Woda sp. z o.o.

w sporach sądowych dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń spółek akcyjnych

Fiat Powertrain Technologies Poland sp. z o.o.

w sporach sądowych z zakresu prawa pracy

Vistula S.A.

w sporach korporacyjnych, w tym w sporach dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń

Tramwaje Śląskie S.A.

w sporze arbitrażowym wynikłym na tle umowy dostawy tramwajów

Polskie Koleje Państwowe S.A.

w sporze sądowym oraz negocjacjach ugodowych z AdTranz i Bombardier Transportation dotyczących dostawy tzw. szybkich lokomotyw dla PKP

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk