Banner_subpages
Specjalizacje

Nieruchomości i inwestycje budowlane

SPCG prowadzi kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym począwszy od nabycia nieruchomości przez wykonanie inwestycji, dokonanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, po kwestie związane z eksploatacją zabudowanych nieruchomości. Usługi świadczone przez SPCG obejmują w szczególności:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości (przygotowywanie tzw. raportów due diligence), przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości, reprezentację w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości,
 • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • obsługę prawną w procedurach administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także reprezentację w postępowaniach sądowoadministracyjnych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie realizacji inwestycji budowlanych,
 • przygotowanie umów o wspólną realizację inwestycji,
 • przygotowanie umów związanych z realizacją inwestycji, w tym umów o generalną realizację inwestycji, o prace projektowe, o roboty budowlane, umów podwykonawczych, umów deweloperskich oraz reprezentacja w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów,
 • obsługa prawna w zakresie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym przygotowanie projektów umów związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych oraz reprezentacja w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów, przygotowanie warunków emisji obligacji związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych, rozliczenie funduszy unijnych,
 • reprezentację w sporach oraz w procesach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego: inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami robót budowlanych, projektantami oraz ubezpieczycielami,
 • przygotowanie umów najmu powierzchni, umów dzierżawy, doradztwo i reprezentację w trakcie procesów komercjalizacji obiektów handlowych, biurowych lub logistycznych, umów franczyzowych dotyczących działalności prowadzonej w realizowanych obiektach, a także umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • obsługa prawna w zakresie dotyczącym działania wspólnot mieszkaniowych,
 • doradztwo związane z prawem zamówień publicznych oraz reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami powszechnymi,
 • doradztwo podatkowe związane z inwestycjami nieruchomościowymi.

Doradzamy przy inwestycjach dotyczących:

 • obiektów komercyjnych,
 • budownictwa mieszkaniowego,
 • obiektów użyteczności publicznej,
 • infrastruktury,
 • budownictwa przemysłowego.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk