Banner_subpages
Kancelaria

Związki uniwersyteckie

Jedną z cech wyróżniających SPCG są silne związki z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz innymi uczelniami wyższymi.

Czterech partnerów SPCG jest profesorami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są to: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki (Katedra Teorii Prawa), prof. dr hab. Krzysztof Płeszka (Katedra Teorii Prawa), prof. UJ dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (Katedra Prawa Karnego), prof. dr hab. Sławomir Dudzik (Katedra Prawa Europejskiego).

Prawnicy SPCG są również pracownikami naukowymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (dr hab. Tomasz Pietrzykowski) oraz Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (dr Piotr Rodziewicz).

Ponadto kilku prawników SPCG zaangażowanych jest w pracę innych jednostek organizacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UJ, tj. Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ (dr Tomasz Spyra) oraz Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych.

Bliski związek ze środowiskiem akademickim pozwala SPCG na uzyskiwanie konsultacji i ekspertyz najlepszych pracowników naukowych ze szczegółowych dziedzin prawa. Prawnicy SPCG łączą najlepsze doświadczenia uniwersyteckie (umiejętności analityczne, pogłębiona refleksja prawnicza, krytyczna ocena poglądów doktryny i orzecznictwa) z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i znajomością realiów i potrzeb środowiska biznesowego.